CONTACT US

联系我们

合作源于信任,标准缔造财富;康源食品,共赢起点

汉源县康源调味食品厂


生产地址:汉源县宜东镇后街50号                      联系QQ:1085023067  

厂区电话:0835-4642466     18783534678          传真:0835-4642466 

成都办事处电话:028-83593336                                   传真:028-83593336     

请拖入内容到容器